הגדרות UPnP

באמצעות UPnP אתה יכול לגשת למכשיר דרך לקוח IE ב-WAN דרך נתב ללא מיפוי יציאות. לחץ על התחל<הגדרות<רשת<UPnP כדי לעבור לממשק הבא. ודא שהנתב תומך בפונקציית UPnP וה-UPnP מופעל בנתב. הגדר את כתובת ה-IP של ההתקן, מסכת רשת המשנה והשער והגדר את המתאימים בממשק הנתב. סמן “הפעל” ולחץ על כפתור “החל”.

Luxriot

The idea of a well-designed, top-quality, and high-performance Video Management Software, brought to customers at competitive prices, was first developed in 2004 by the finest international team of computer engineers. That is how Luxriot® started.